Các Lớp Năng Khiếu

NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ
213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ – Điện thoại liên hệ Ghi danh: 028.38.165.103
website: nhathieunhiquantanphu.org
***
LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU – Tháng 10/2018
TT Bộ môn GV Thứ Thời gian học Học phí
(tháng)
1 Karatedo
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Quang Anh
(Huyền đai tứ đẳng)
7, CN 8h00 – 10h00 200.000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
Thầy Sơn 2, 4, 6 18h00 – 19h30
19h00 – 20h30
2 VCT thiếu lâm Kiến An Thầy Thiên Hải 2, 4, 6 18h00 – 19h30 200.000
3 Pencak Silat Thầy Phong Vũ
4 VCT thiếu lâm
Thái Gia Quyền
Thầy Thanh Bình 3, 5, 7 18h00 – 19h30 200.000
5 Vovinam
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Bảo Quân
Thầy Đạt (TG)
Thầy Khôi (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 200.000
3, 5, 7
6 Taekwondo
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Thanh Phong
Thầy Vinh (TG)
Thầy Lắm (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 250.000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 10h00
7 Aikido
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Hoàng Mai
Thầy Danh (TG)
Thầy Thiệu (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 300.000
3, 5, 7
8 Cờ vua, cờ tướng
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Nhật Minh
Cô Quỳnh (TG)
2, 4 17h45 – 19h15 250.000
3, 5 17h45 – 19h15
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
9 Bóng rổ Thầy Quốc Trường
Thầy Khoa (TG)
7, CN 7h30 – 9h00 200.000
15h30 – 17h00
10 Nhảy hiện đại
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Thầy Phương
(Cô Ngọc Lan)
Thầy Hưng (TG)
Cô Tâm (TG)
2, 4 17h30 – 18h30 250.000
3, 5 18h30 – 19h30
7, CN 8h30 – 9h30
17h30 – 18h30
11 Lớp Kpop dance
(nhận HV từ 8 tuổi trở lên)
3, 5 17h30 – 18h30 300.000
7, CN 10h30 – 11h30
18h30 – 19h30
12 Múa Ấn Độ
(nhận HV từ 4 tuổi)
Cô Ngọc Lan 2, 4, 6 18h30 – 19h30 320.000
7, CN 9h30 – 10h30 280.000
13 Dance sport thiếu nhi
(Khiêu vũ nghệ thuật)
Cô Tuyết Ngọc 3, 5, 7 18h00 – 19h00 350.000
7, CN 8h30 – 10h00
Cô Bích Hà
(nhận HV từ 5 tuổi)
7, CN 14h30- 16h00 350.000
16h00 – 17h30 400.000
3, 5 17h30 – 19h00 350.000
2, 4, 6 17h30 – 19h00 400.000
14 Zumba kid
(nhận HV từ 5 tuổi trở lên)
Thầy Hữu Đức
Cô Thúy (TG)
Thầy Văn (TG)
Cô Châu (TG)
Cô Trúc (TG)
3, 5, 7 17h30 – 18h30 320.000
18h30 – 19h30
7, CN 16h30 – 17h30 300.000
17h30 – 18h30
15 Aerobic nâng cao
(nhận HV từ 05 tuổi)
3, 5, 7 18h30 – 19h30 320.000
16 Aerobic
(nhận HV từ 03 tuổi)
7, CN 8h00 – 9h00 300.000
9h00 – 10h00
2, 4, 6 17h30 – 18h30 320.000
18h30 – 19h30
3, 5, 7 17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
22 Múa Ballet
(nhận HV từ 03 tuổi)
Cô Nhã
Thầy Nhu (TG)
Thầy Khánh (TG)
Cô Ngân (TG)
2, 4 17h45 – 18h45 280.000
7, CN
(cơ bản)
15h00 – 16h00 (Thứ 7)
8h00 – 9h00 (CN)
7, CN
(nâng cao)
16h00 – 17h00 (Thứ 7) 300.000
9h00 – 10h00 (CN)
23 Múa dân gian 2, 4, 6 17h30 – 18h30 320.000
24 Múa hiện đại 2, 4 18h45 – 19h45 280.000
3, 5 18h00 – 19h00
25 Lớp đặc biệt
ép dẻo tăng cường
Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
6 17h45 – 18h45 150.000
18h45 – 19h45
Học viên của các lớp khác (không phải lớp cô Nhã) 200.000
26 Hiphop Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
7, CN 18h00 – 19h00 280.000
27 Thanh nhạc thiếu nhi
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Hữu Phúc
Thầy Thiện (TG)
4, 6 17h30 – 19h00 300.000
7, CN  8h30 – 9h30
28 Violon
(nhận HV từ 06 tuổi)
Cô Ngọc Lành 2, 4, 6 18h00 – 19h00 600.000
3, 5 18h00 – 19h00 400.000
7, CN 8h00 – 9h00
29 Piano
(nhận HV từ 06 tuổi)
Cô Ngọc Lành 2, 6 18h00 – 19h00 350.000
3, 5 18h00 – 19h00
7 , CN 16h00 – 17h00
18h00 – 19h00
2, 4 18h00 – 19h00
30 Trống Jazz Thầy Tuyền 7, CN 9h00 – 10h00 400.000
31 Organ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Tuyền 3, 5 18h00 – 19h00 250.000
7, CN 8h00 – 9h00
17h00 – 18h00
2, 4, 6 18h00 – 19h00  

 

32 Ghita
Ekulele
Thầy Tuyền 7, CN 8h00 – 9h00 300.000
16h00 – 17h00
33 Đàn Ghita
(nhận HV từ 06 tuổi)
Thầy Trịnh Phúc 2, 4 18h00 – 19h00 300.000
19h00 – 20h00
34 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 5 tuổi)
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 220.000
4, 6 18h00 – 19h30
34 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 5 tuổi)
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h30 – 18h00
220.000
35 Mỹ thuật nâng cao 3, 5 18h00 – 19h30 300.000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h30 – 18h00
36 Sáng tác tranh
(thiếu nhi)
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 400.000
4, 6 18h00 – 19h30
37 Vẽ truyện tranh căn bản Cô Hồng Trân 7, CN 16h30 – 18h00 400.000
38 Mỹ thuật (LTĐH) Cô Hồng Trân 3, 5 8h00 – 11h00 800.000
4, 6
39 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Trung Hiếu
Tú Anh (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 220.000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
40 Mỹ thuật Nâng cao Thầy Trung Hiếu
Tú Anh (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 300.000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
41 Thủ công (Handmade) Thầy Trung Hiếu
Tú Anh (TG)
7, CN 8h00 – 9h30 300.000
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
42 MC nhí (4 – 14 tuổi) Đạo diễn, diễn viên
Lê Hay
7, CN 17h00 – 18h00 400.000
18h00 – 19h00
43 Diễn viên nhí
(nhận HV từ 08 tuổi)
7, CN 17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
  • Liên hệ

    ĐC: 213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM
    ĐT: 0838 165 103
    Email: nhathieunhiquantanphu@gmail.com
    Website: nhathieunhiquantanphu.org
  • Nhà thiếu nhi quận Tân Phú TPHCM © 2015. Thiết kế bởi trung tâm tin học | Vải áo dài | tu mat cu | tu dong cu