Các lớp năng khiếu

NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ
213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ – Điện thoại liên hệ Ghi danh: 028.38.165.103
website: nhathieunhiquantanphu.org
***
LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU – Tháng 05, 06, 07/2020
TT Bộ môn GV Thứ Thời gian học Học phí
(tháng)
1 Karatedo
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Quang Anh
(Huyền đai tứ đẳng)
7, CN 8h00 – 10h00 250,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
Thầy Văn Sơn 2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
2 VCT thiếu lâm Kiến An Thầy Thiên Hải 2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
3 Pencak Silat
4 Vovinam
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Bảo Quân
Thầy Ngọc Khôi (TG)
Thầy Hoàng Tuấn (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 10h00
5 Taekwondo
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Thanh Phong
Thầy Quốc Vinh (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 300,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 10h00
  Aikido
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Minh Luân 2, 4, 6 18h00 – 19h30 300,000
3, 5, 7 18h00 – 19h3
6 Cờ vua, cờ tướng
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Nhật Minh
Cô Quỳnh (TG)
2, 4 18h00 – 19h30 250,000
3, 5 18h00 – 19h30
7, CN 14h00 – 15h30
15h30 – 17h00
7 Cờ vua, cờ tướng
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Thu Hoài 2, 4 18h00 – 19h30 250,000
3, 5 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
15g00 – 16g30
16g30 – 18g00
8 Bóng rổ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Quốc Trường
Thầy Long (TG)
7, CN 7h30 – 9h00 250,000
15h30 – 17h00
9 Nhảy hiện đại
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Thầy Hưng (TG)
Cô Tiên (TG)
Cô Nhi (TG)
2, 4 17h30 – 18h30 300,000
3, 5 18h30 – 19h30
7, CN 8h30 – 9h30
17h30 – 18h30
10 Lớp Kpop dance
(nhận HV từ 8 tuổi trở lên)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Cô Tiên (TG)
Cô Nhi (TG)
3, 5 17h30 – 18h30 350,000
7, CN 9h30 – 10h30
18h30 – 19h30
11 Múa Ấn Độ
(nhận HV từ 4 tuổi)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Cô Thủy (TG)
2, 4, 6 18h30 – 19h30 350,000
   
    7, CN 10h30 – 11h30          320,000
12 Dance sport thiếu nhi
(nhận HV từ 5 tuổi)
Cô Tuyết Ngọc 3, 5, 7 18h00 – 19h00 450,000
7, CN 8h30 – 10h00
13 Dance sport thiếu nhi
(nhận HV từ 5 tuổi)
Cô Bích Hà 3, 5 17h30 – 19h00 450,000
2, 4, 6 17h30 – 19h00 500,000
7, CN 14h30- 16h00
(lớp cơ bản)
450,000
16h00 – 17h30
(lớp nâng cao)
500,000
14 Aerobic cơ bản
(nhận HV từ 03 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Cô Thúy (TG)
Cô Châu (TG)
Cô Trúc (TG)
2, 4, 6 18h30 – 19h30 350,000
3, 5, 7 17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
7, CN 9h00 – 10h00 320,000
15 Aerobic nâng cao
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Cô Châu (TG)
Thầy Phúc (TG)
2, 4, 6 17h30 – 18h30 380,000
3, 5, 7 18h30 – 19h30
7, CN 9h00 – 10h00 350,000
16 Zumba kid
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Thầy Văn (TG)
Cô Trúc (TG)
Thầy Phúc (TG)
2, 4, 6 17h30 – 18h30 380,000
18h30 – 19h30
3, 5, 7 17h30 – 18h30
7, CN 16h30 – 17h30 350,000
17 Múa hiện đại
(nhận học viên từ 4 tuổi)
Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
Cô Ngân (TG)
2, 4
(nâng cao)
18h45 – 19h45 320,000
3, 5
(cơ bản)
17h30 – 18h30
18 Múa Ballet
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Nhã
Thầy Nhu (TG)
Thầy Khánh (TG)
2, 4 17h45 – 18h45 320,000
7, CN
(cơ bản)
15h00 – 16h00 (Thứ 7)
8h00 – 9h00 (CN)
7, CN
(nâng cao)
16h00 – 17h00 (Thứ 7) 350,000
9h00 – 10h00 (CN)
19 Lớp đặc biệt
ép dẻo tăng cường
Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
6 17h45 – 18h45 200,000
18h45 – 19h45
Học viên của các lớp khác (không phải lớp cô Nhã) 250,000
20 Hiphop Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
7, CN 18h30 – 19h30 320,000
21 Thanh nhạc thiếu nhi
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Hữu Phúc 4, 6 17h30 – 19h00 320,000
7, CN  8h30 – 9h30
22 Múa dân gian Thầy Khắc Nhu 2, 4 18g00 – 19g00 320,000
23 Violon
(nhận HV từ 05 tuổi)
Cô Ngọc Lành 3, 5 18g00 – 19g00 600,000
24 Piano
(nhận HV từ 06 tuổi)
2, 4 18g00 – 19g00 600,000
3, 5 18h00 – 19h00
7 , CN 8h00 – 9h00
16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
25 Organ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Tuyền 2, 4 18g00 – 19g00 500,000
3, 5 18h00 – 19h00
7, CN 8h00 – 9h00
16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
26 Organ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Cô Ngô Thị Lệ 2, 4 18h00 – 19h00 500,000
7, CN 9g00 – 10g00
10g00 – 11g00
14g00 – 15h00
15h00 – 16h00
27 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 4 tuổi)
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 220,000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30 220,000
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
28 Mỹ thuật nâng cao Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 300,000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
29 * Vẽ truyện tranh căn bản
* Sáng tác tranh (thiếu nhi)
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 400,000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 16h00 – 17h30
30 Mỹ thuật (LTĐH) Cô Hồng Trân 7, CN 8h00 – 9h30 400,000
9h30 – 11h00
17h30 – 19h00
31 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Trung Hiếu
Tú Anh (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 220,000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
32 Mỹ thuật Nâng cao 3, 5 18h00 – 19h30 300,000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
33 Thủ công (Handmade) 3, 5 18h00 – 19h30 300,000
4, 6 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
34 Ảo thuật gia
(nhận HV từ 5 tuổi)
Nguyễn Trường Thiên Lộc
(Cuộc thi “Kỳ tài lộ diện”)
2 18h00 – 19h30          800,000
3 18h00 – 19h30
7 9h00 – 10h30
17h00 – 18h30
CN 9h00 – 10h30
17h00 – 18h30

 

 

  • Liên hệ

    ĐC: 213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM
    ĐT: 0838 165 103
    Email: nhathieunhiquantanphu@gmail.com
    Website: nhathieunhiquantanphu.org
  • Nhà thiếu nhi quận Tân Phú TPHCM © 2015. Thiết kế bởi trung tâm tin học | Vải áo dài | tu mat cu | tu dong cu