Các Lớp Năng Khiếu

NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ
213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ – Điện thoại liên hệ Ghi danh: 028.38.165.103
website: nhathieunhiquantanphu.org
***
LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU – Tháng 06,07,08/2018
TT Bộ môn GV Thứ Thời gian học Học phí
(tháng)
1 Karatedo Thầy Quang Anh
(Huyền đai tứ đẳng)
7, CN 8h00 – 10h00        200,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
Thầy Sơn 2, 4, 6
2 VCT thiếu lâm Kiến An Thầy Thiên Hải 2, 4, 6 18h00 – 19h30 200,000
3 Pencak Silat Thầy Phong Vũ
4 VCT thiếu lâm
Thái Gia Quyền
Thầy Thanh Bình 3, 5, 7 18h00 – 19h30 200,000
5 Vovinam Thầy Bảo Quân 2, 4, 6 18h00 – 19h30 200,000
3, 5, 7
6 Taekwondo Thầy Thanh Phong
(Huyền đai tứ đẳng)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 10h00
7 Aikido Thầy Hoàng Mai 2, 4, 6 18h00 – 19h30 300,000
3, 5, 7
8 Cờ vua, cờ tướng
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Nhật Minh 2, 4 17h45 – 19h15 250,000
3, 5 17h45 – 19h15
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
9 Bóng rổ Thầy Quốc Trường 2, 4 7h30 – 9h00 200,000
3, 5 7h30 – 9h00
7, CN 7h30 – 9h00
15h30 – 17h00
10 Nhảy hiện đại
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Thầy Phương (TG)
Thầy Hưng (TG)
2, 4 17h30 – 18h30 250,000
4, 6 8h30 – 9h30
3, 5 9h30 – 10h30
18h30 – 19h30
7, CN 8h30 – 9h30
17h30 – 18h30
11 Lớp Kpop dance 3, 5 10h30 – 11h30 300,000
4, 6 10h30 – 11h30
7, CN 10h30 – 11h30
18h30 – 19h30
12 Múa Ấn độ
(nhận HV từ 04 tuổi)
4, 6 9h30 – 10h30 280,000
3, 5 8h30 – 9h30
17h30 – 18h30
7, CN 9h30 – 10h30
13 Dance sport thiếu nhi Cô Tuyết Ngọc 3, 5, 7
(cơ bản)
17h00 – 18h00 350,000
3, 5, 7
(nâng cao)
18h00 – 19h00
7, CN 8h30 – 10h00
2, 4 8h00 – 9h00
10h00 – 11h00
Cô Bích Hà 7, CN 14h30- 16h00 350,000
16h00 – 17h30 400,000
2, 4, 6 17h30 – 19h00 400,000
3, 5 8h00 – 9h30 350,000
14 Zumba kid Thầy Hữu Đức
Cô Trúc (TG)
3, 5 17h30 – 18h30 280,000
18h30 – 19h30
7, CN 16h30 – 17h30
15 Aerobic NÂNG CAO Thầy Hữu Đức 2, 4, 6 17h30 – 18h30 360,000
18h30 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h00 300,000
9h00 – 10h00
16 Aerobic
(nhận HV từ 03 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Cô Thúy (TG)
Cô Vân (TG)
2, 4, 6 17h30 – 18h30        320,000
18h30 – 19h30
3, 5, 7 17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
17 Aerobic
(nhận HV từ 03 tuổi)
Cô Lê Tú
Thầy Phát (TG)
Cô Thảo (TG)
2, 4, 6 18h30 – 19h30 350,000
3, 5, 7 17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
7, CN 9h00 – 10h00 300,000
18 Nhảy hiện đại
(nhận HV từ 08 tuổi)
3, 5 17h30 – 18h50 350,000
19 Múa Ấn độ
(nhận HV từ 04 tuổi)
2, 4, 6 18h00 – 19h00 380,000
20 Aerobic NÂNG CAO 2, 4, 6 19h00 – 20h00 400,000
21 Múa Ballet dân gian
(nhận HV từ 03 tuổi)
2, 4, 6 17h15 – 18h30 500,000
22 Múa Ballet
(nhận HV từ 03 tuổi)
Cô Nhã
Cô Ngân (TG)
Thầy Khánh (TG)
Thầy Nhu (TG)
2, 4 17h45 – 18h45        280,000
7, CN
(cơ bản)
15h00 – 16h00 (Thứ 7)
8h00 – 9h00 (CN)
7, CN
(nâng cao)
16h00 – 17h00 (Thứ 7) 300,000
9h00 – 10h00 (CN)
23 Múa hiện đại 2, 4 18h45 – 19h45        280,000
3, 5 18h00 – 19h00
24 Lớp đặc biệt
ép dẻo tăng cường
6 17h45 – 18h45        150,000
18h45 – 19h45
Học viên của các lớp khác (không phải lớp cô Nhã)        200,000
25 Hiphop
(nhảy hiện đại, dance cover)
Cô Nhã 7, CN 18h00 – 19h00        280,000
26 Thanh nhạc thiếu nhi
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Hữu Phúc 4, 6 17h30 – 19h00        300,000
7, CN  8h30 – 9h30
27 Violon
(nhận HV từ 06 tuổi)
Cô Ngọc Lành 2, 4, 6 17h00 – 18h00        600,000
18h00 – 19h00
3, 5 17h00 – 18h00        400,000
7, CN 8h00 – 9h00
9h00 – 10h00
28 Piano
(nhận HV từ 06 tuổi)
Cô Ngọc Lành 2, 4 17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
       350,000
2, 6
4, 6
3, 5
7 , CN 16h00 – 17h00
18h00 – 19h00
2, 4, 6 17h00 – 18h00        550,000
18h00 – 19h00
29 Trống Jazz
(nhận HV từ 06 tuổi)
Thầy Tuyền 7, CN 9h30 – 10h30        400,000
30 Organ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Tuyền 3, 5 17h00 – 18h00        250,000
7, CN 8h00 – 9h00
9h00 – 10h00
17h00 – 18h00
2, 4, 6 18h00 – 19h00        350,000
31 Ghita
Ekulele
Thầy Tuyền 7, CN 7h30 – 8h30        300,000
8h30 – 9h30
16h00 – 17h00
32 Đàn Ghita
(nhận HV từ 06 tuổi)
Thầy Trịnh Phúc 2, 4 18h00 – 19h00        300,000
19h00 – 20h00
33 Đàn Organ Thầy Lê Văn Quốc 3, 5, 7 18h00 – 19h00        350,000
34 Mỹ thuật cơ bản Cô Hồng Trân 3, 5 8h00 – 9h30        220,000
9h30 – 11h00
18h00 – 19h30
4, 6 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h30 – 18h00
35 Mỹ thuật nâng cao 3, 5 8h00 – 9h30        300,000
9h30 – 11h00
18h00 – 19h30
36 Mỹ thuật nâng cao Cô Hồng Trân 4, 6 8h00 – 9h30        300,000
9h30 – 11h00
18h00 – 19h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h30 – 18h00
37 Sáng tác tranh (thiếu nhi)
Sáng tác tranh dành cho người lớn (trên 16 tuổi ) thêm 100k
3, 5 18h00 – 19h30        400,000
4, 6 18h00 – 19h30
38 Vẽ truyện tranh căn bản 7, CN 15h30 – 16h30
39 Mỹ thuật (LTĐH) 3, 5 8h00 – 11h00        800,000
4, 6
40 Mỹ thuật cơ bản Thầy Trung Hiếu 2, 4 19h00 – 20h30        220,000
3, 5 19h00 – 20h30
4, 6 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
41 Mỹ thuật Nâng cao 2, 4 19h00 – 20h30        300,000
3, 5 19h00 – 20h30
4, 6 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
7, CN 8h00 – 9h30
9h30 – 11h00
16h00 – 17h30
42 Thủ công (Handmade) 3, 5 16h00 – 17h30 300,000
7, CN 9h30 – 11h00
43 MC nhí (4 – 14 tuổi) Đạo diễn, diễn viên
Lê Hay
7, CN 17h00 – 18h00        400,000
18h00 – 19h00
44 Diễn viên nhí
(nhận HV từ 08 tuổi)
7, CN 17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
45 Khiêu vũ nghệ thuật
(từ 16 tuổi trở lên)
Dương Tuyết Ngọc 7, CN 10h00 – 11h00        350,000
Trương Bích Hà 2, 4, 6 19h00 – 20h00        350,000
LƯU Ý:
* Các lớp nhạc cụ: nâng cao, người lớn (trên 16 tuổi) thì + 100.000đ.
* Học phí đóng rồi, không được hoàn lại.
* Đăng ký lớp học rồi thì không được chuyển đổi lớp.
  • Liên hệ

    ĐC: 213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM
    ĐT: 0838 165 103
    Email: nhathieunhiquantanphu@gmail.com
    Website: nhathieunhiquantanphu.org
  • Nhà thiếu nhi quận Tân Phú TPHCM © 2015. Thiết kế bởi trung tâm tin học | Vải áo dài | tu mat cu | tu dong cu