Các lớp năng khiếu

NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ
213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ – Điện thoại liên hệ Phòng Giáo vụ: 028.38.165.103
website: nhathieunhiquantanphu.org
***
LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU – Tháng 11, 12 năm 2020
TT Bộ môn GV Thứ Thời gian học Học phí
(tháng)
1 Karatedo
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Quang Anh
(Huyền đai tứ đẳng)
7, CN 8h00 – 10h00 250,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30 250,000
Thầy Văn Sơn 2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
2 VCT Thiếu lâm Kiến An Thầy Thiên Hải 2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
3 Pencak Silat
4 Vovinam
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Bảo Quân
Thầy Ngọc Khôi (TG)
Thầy Hoàng Tuấn (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 250,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30 250,000
5 Taekwondo
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Thanh Phong
Thầy Quốc Vinh (TG)
Thầy Tân (TG)
Cô Quỳnh (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 300,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30 300,000
7, CN 8h00 – 10h00 300,000
6 Taekwondo
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Thanh Tùng
(Huyền đai 6 đẳng)
Thầy Tiến Đạt (TG)
2, 4, 6 18h00 – 19h30 300,000
3, 5, 7 18h00 – 19h30 300,000
7 Aikido
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Minh Luân 2, 4, 6 18h00 – 19h30 300,000
3, 5, 7 18h00 – 19h3 300,000
8 Cờ vua, cờ tướng
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Thu Hoài 2, 4 18h00 – 19h30 250,000
3, 5 18h00 – 19h30 250,000
7, CN 15g00 – 16g30 250,000
16g30 – 18g00 250,000
9 Bóng rổ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Quốc Trường
Thầy Long (TG)
7, CN 7h30 – 9h00 250,000
Thầy Hữu Ân 7, CN 15g00 – 16g30 250,000
10 Nhảy hiện đại
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Thầy Hưng (TG)
Cô Tiên (TG)
Thầy Lân (TG)
2, 4 17h30 – 18h30 300,000
3, 5 18h30 – 19h30 300,000
7, CN 8h30 – 9h30 300,000
17h30 – 18h30 300,000
11 Lớp Kpop dance
(nhận HV từ 8 tuổi trở lên)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Thầy Hưng (TG)
Cô Tiên (TG)
Thầy Lân (TG)
3, 5 17h30 – 18h30 350,000
7, CN 9h30 – 10h30 350,000
18h30 – 19h30 350,000
12 Múa Ấn Độ
(nhận HV từ 4 tuổi)
Cô Nguyễn Thị Huệ
Cô Thủy (TG)
2, 4, 6 18h30 – 19h30 350,000
7, CN 16h30 – 17h30          320,000
13 Dance sport thiếu nhi
(nhận HV từ 5 tuổi)
Cô Tuyết Ngọc 3, 5, 7 18h00 – 19h00 450,000
7, CN 8h30 – 10h00 450,000
14 Dance sport thiếu nhi
(nhận HV từ 5 tuổi)
Cô Bích Hà 2, 4, 6 17h30 – 19h00 500,000
7, CN 14h30- 16h00
(lớp cơ bản)
450,000
16h00 – 17h30
(lớp nâng cao)
500,000
15 Aerobic cơ bản
(nhận HV từ 03 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Cô Châu (TG)
Cô Huyền (TG)
Thầy Thiện (TG)
2, 4, 6 18h30 – 19h30 350,000
3, 5, 7 17h30 – 18h30 350,000
18h30 – 19h30 350,000
16 Aerobic nâng cao
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Cô Châu (TG)
2, 4, 6 17h30 – 18h30 380,000
3, 5, 7 18h30 – 19h30 380,000
17 Zumba kid
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Hữu Đức
Thầy Văn (TG)
Thầy Phúc (TG)
2, 4, 6 17h30 – 18h30 380,000
7, CN 16h30 – 17h30 350,000
18 Nhảy hiện đại
(nhận học viên từ 4 tuổi)
Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
2, 4
(nâng cao)
18h45 – 19h45 320,000
3, 5
(cơ bản)
17h30 – 18h30 320,000
19 Múa Ballet
(nhận HV từ 04 tuổi)
Cô Nhã
Thầy Nhu (TG)
Thầy Khánh (TG)
2, 4 17h45 – 18h45 320,000
7, CN
(cơ bản)
15h00 – 16h00 (Thứ 7) 320,000
8h00 – 9h00 (CN) 320,000
7, CN
(nâng cao)
16h00 – 17h00 (Thứ 7) 350,000
9h00 – 10h00 (CN) 350,000
20 Lớp đặc biệt
ép dẻo tăng cường
Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
6 17h45 – 18h45 200,000
18h45 – 19h45 200,000
Học viên của các lớp khác (không phải lớp cô Nhã) 250,000
21 Hiphop Cô Nhã
Thầy Khánh (TG)
7, CN 18h30 – 19h30 320,000
22 Thanh nhạc thiếu nhi
(nhận HV từ 04 tuổi)
Thầy Hữu Phúc 4, 6 18g00 – 19g30 320,000
7, CN  8h30 – 9h30 320,000
Thầy Thanh Giàu 3, 5 18g00 – 19g00 320,000
7, CN 17g30 – 18g30 320,000
23 Múa dân gian
(nhận HV từ 5 tuổi)
Thầy Khắc Nhu 2, 4 18g00 – 19g00 320,000
25 Piano
(nhận HV từ 06 tuổi)
Cô Ngọc Lành 2, 4 18g00 – 19g00 600,000
3, 5 18h00 – 19h00 600,000
7 , CN 8h00 – 9h00 600,000
16h00 – 17h00 600,000
17h00 – 18h00 600,000
26 Organ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Thầy Tuyền 2, 4 18g00 – 19g00 500,000
3, 5 18h00 – 19h00 500,000
7, CN 8h00 – 9h00 500,000
16h00 – 17h00 500,000
17h00 – 18h00 500,000
27 Organ
(nhận HV từ 05 tuổi)
Cô Ngô Thị Lệ 2, 4 18h30 – 19h30 500,000
7, CN 8g30 – 9g30 500,000
9g30 – 10g30 500,000
16h00 – 17h00 500,000
28 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 4 tuổi)
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 220,000
4, 6 18h00 – 19h30 220,000
7, CN 8h00 – 9h30 220,000
9h30 – 11h00 220,000
16h00 – 17h30 220,000
29 Mỹ thuật nâng cao 3, 5 18h00 – 19h30 300,000
4, 6 18h00 – 19h30 300,000
7, CN 8h00 – 9h30 300,000
9h30 – 11h00 300,000
16h00 – 17h30 300,000
30 * Vẽ truyện tranh căn bản
* Sáng tác tranh
Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 400,000
31 Mỹ thuật (LTĐH) Cô Hồng Trân
Thầy Hoàng (TG)
3, 5 18h00 – 19h30 400,000
7, CN 8h00 – 9h30 400,000
7, CN 9h30 – 11h00 400,000
32 Mỹ thuật cơ bản
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Trung Hiếu 3, 5 18h00 – 19h30 220,000
4, 6 18h00 – 19h30 220,000
7, CN 8h00 – 9h30 220,000
9h30 – 11h00 220,000
16h00 – 17h30 220,000
33 Mỹ thuật Nâng cao 3, 5 18h00 – 19h30 300,000
4, 6 18h00 – 19h30 300,000
7, CN 8h00 – 9h30 300,000
9h30 – 11h00 300,000
16h00 – 17h30 300,000
34 Thủ công (Handmade) 3, 5 18h00 – 19h30 300,000
4, 6 18h00 – 19h30 300,000
7, CN 8h00 – 9h30 300,000
9h30 – 11h00 300,000
16h00 – 17h30 300,000
35 MC nhí
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Trương Thanh Thái 7, CN
(cơ bản)
17g30 – 18g30          500,000
7, CN
(nâng cao)
18g30 – 19g30          550,000
36 Ca sĩ
(nhận HV từ 4 tuổi)
Thầy Nguyễn Thanh Giàu 3, 5 18g00 – 19g00          320,000
7, CN 17g30 – 18g30          320,000
37 Yoga
(nhận HV từ 8 tuổi)
Nguyễn Phi Khanh 2, 4, 6 18g00 – 19g00         600,000
7, CN 6g00 – 7g00         400,000
38 Yoga chuyên phát triển chiều cao
(nhận HV từ 8 đến 16 tuổi)
2, 4, 6 19g15 – 20g15         700,000
  • Liên hệ

    ĐC: 213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM
    ĐT: 0838 165 103
    Email: nhathieunhiquantanphu@gmail.com
    Website: nhathieunhiquantanphu.org
  • Nhà thiếu nhi quận Tân Phú TPHCM © 2015. Thiết kế bởi trung tâm tin học | Vải áo dài | thuoc zona thần kinh | tu mat cu | tu dong cu